معرفی گل آصف الدوله Dimorphotheca

ویژگی: در نواحی خشک بخوبی می‌روید…

گل آصف الدوله  گل Dimorphotheca  گل و گیاه زینتی  گلکاری در خانه  گل آصف السلطنه

گل آصف الدوله

گل آصف الدوله , گل Dimorphotheca , گل و گیاه زینتی , گلکاری در خانه , گل آصف السلطنه , آموزش گلکاری

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۲۰ تا ۴۵ سانتی‌متر

رنگ: زرد، نارنجی، سفید

کاربرد: بستر گل

شیوه کاشت: بذر، انتقال نشاء

ویژگی: در نواحی خشک بخوبی می‌روید

منبع: مجله شمالگردی

دسته: گل وگیاه زینتی

0