مناره بازار گسکر صومعه سرا

این مناره آجری بر سر راه دهکده جاده کنار به آبادی مناره بازار در طرف راست جاده بنا شده است…

مناره بازار گسکر صومعه سرا  مناره بازار گسکر  جاذبه های صومعه سرا  اماکن دیدنی مناره صومعه سرا

مناره بازار گسکر

مناره بازار گسکر صومعه سرا , مناره بازار گسکر , جاذبه های صومعه سرا , اماکن دیدنی صومعه سرا, گیلان , شهرستان صومعه سرا , عکس مناره بازار گسکرمناره بازار گسکر صومعه سرا بر سر راه دهکده جاده کنار به آبادی مناره بازار در طرف راست جاده بنا شده است. بانی آن را به مردی به نام چل گوش چمنی نسبت می‌دهند و قدمت آن را به قرن دوم و سوم هجری می‌رسانند. مصلاح این مناره از آجر و ملاط آن ساروج است. این مناره به شماره ۲۶۸۱ آثار ملی میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

جاذبه های شهرستان صومعه سرا

مناره بازار گسکر , جاذبه های صومعه سرا , اماکن دیدنی صومعه سرا, گیلان , شهرستان صومعه سرا , عکس مناره بازار گسکر

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گیلانگردی

0