معرفی گل کوکب Dahlia.variabilis

ویژگی گل کوکب: کاشت آن چند هفته زودتر از یکساله‌ها و برای گلدهی بیشتر…

گل کوکب  گل و گیاه زینتی  گل و گیاه  آموزش گلکاری در خانه  آموزش باغبانی  انواع گل

گل کوکب

گل کوکب ، گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , آموزش گلکاری در خانه , آموزش باغبانی, انواع گل

ارتفاع: ۳۰تا ۶۰ سانتی‌متر

فاصله کشت: ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر

رنگ: قرمز، صورتی، زرد

کاربرد: بستر گل، گل بریده

گل و گیاه زینتی

گل کوکب ، گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , آموزش گلکاری در خانه , آموزش باغبانی, انواع گل

شیوه کاشت، بذر، انتقال نشاء

ویژگی: کاشت آن چند هفته زودتر از یکساله‌ها و برای گلدهی بیشتر

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

1+