معرفی گل حسن یوسف coleus

ویژگی گل حسن یوسف: آفتاب نسبی تا کامل، برگ‌های زیبا…

گل حسن یوسف  حسن یوسف  آموزش گلکاری  گلکاری در خانه  گل و گیاه زینتی

گل حسن یوسف

گل حسن یوسف , حسن یوسف , آموزش گلکاری , گلکاری در خانه , گل و گیاه زینتی , گل و گیاه , گل

گل و گیاه زینتی

ارتفاع: ۳۰ تا ۷۵ سانتی‌متر

فاصله کست: ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر

رنگ: قرمز، صورتی، زرد، برنزی

کاربرد: بستر گل، سبد آویز

شیوه کشت: بذر، انتقال نشاء

ویژگی: آفتاب نسبی تا کامل، برگ‌های زیبا

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گل و گیاه زینتی

0