مزار درویشان شفت

این مزار در تکرم شفت، کنار رودخانه پسیخان قرا گرفته و در اطراف آن گورستانی قدیمی است…

مزار درویشان شفت  مزار درویشان  جاذبه های شفت  اماکن مذهبی شفت

مزار درویشان

این مزار در تکرم شفت، کنار رودخانه پسیخان قرا گرفته و در اطراف آن گورستانی قدیمی است و درختان آزاد کهن سال بر این مزارسایه انداخته است.

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به مزار درویشان شفت را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گیلانگردی

0