سوغات و صنایع دستی شفت

این شهرستان در گیلان واقع شده و تا مرکز استان ۲۲ کیلومتر فاصله دارد. مردم شفت از دو قوم گیلک و تالش تشکیل شده‌اند…

سوغات و صنایع دستی شفت  صنایع دستی شفت  شهرستان شفت  سوغات شفت

سوغات شفت

این شهرستان در گیلان واقع شده و تا مرکز استان ۲۲ کیلومتر فاصله دارد. مردم شفت از دو قوم گیلک و تالش تشکیل شده‌اند و زبان اصلی مردم جلگه‌ای گیلکی و کوهستانی تالشی است و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند.

گلیم بافی

سوغات و صنایع دستی شفت , صنایع دستی شفت , شهرستان شفت , سوغات شفت , سوغاتی شهر شفت , گیلان

نمد بافی

سوغات و صنایع دستی شفت , صنایع دستی شفت , شهرستان شفت , سوغات شفت , سوغاتی شهر شفت , گیلان

صنایع چوب

سوغات و صنایع دستی شفت , صنایع دستی شفت , شهرستان شفت , سوغات شفت , سوغاتی شهر شفت , گیلان

دستبافت‌های پشمی

سوغات و صنایع دستی شفت , صنایع دستی شفت , شهرستان شفت , سوغات شفت , سوغاتی شهر شفت , گیلان

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گردشگری

0