تی تی کاروانسرا سیاهکل

این کاروانسرا در شهرستان سیاهکل واقع شده است. معماری تی تی کاروانسرا مربوط به عصر کیاییان و دوره صفویه می‌باشد…

تی تی کاروانسرا سیاهکل  جاذبه های سیاهکل  شهرستان سیاهکل  عکس تی تی کاروانسرا  اماکن دیدنی سیاهکل

تی تی کاروانسرا

تی تی کاروانسرا سیاهکل , تی تی کاروانسرا , جاذبه های سیاهکل , شهرستان سیاهکل , عکس تی تی کاروانسرا , اماکن دیدنی سیاهکل , تیتی کاروانسرا , جاذبه های گیلان

جاذبه های سیاهکل

این کاروانسرا در شهرستان سیاهکل واقع شده است. معماری تی تی کاروانسرا مربوط به عصر کیاییان و دوره صفویه می‌باشد. تی تی همسر خان احمد خان و دختر قره محمد چپکی بوده و ساخت این کاروانسرا منصوب به وی است.

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به تی تی کاروانسرا را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ گیلانگردی

0