سوغات و صنایع دستی رودبار

شهرستان رودبار از شهرستان‌های استان گیلان می‌باشد و تا مرکز استان ۹۰ کیلومتر فاصله دارد…

سوغات و صنایع دستی رودبار  صنایع دستی رودبار  سوغات رودبار  زیتون رودبار  شهرستان رودبار

سوغات رودبار

شهرستان رودبار از شهرستان‌های استان گیلان می‌باشد و تا مرکز استان ۹۰ کیلومتر فاصله دارد. قومیت مردم رودبار از نظر بافت اجتماعی از گیلک‌ها، تات‌ها، تالش‌ها، کردها و ترک‌ها شکل گرفته است. اقتصاد این کشور مبتنی بر دامداری و کشاورزی است.

زیتون

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار

صابون زیتون

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار , صابون زیتون رودبار

روغن زیتون

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار , صابون زیتون رودبار

فرآروده‌های خوراکی زیتون

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار , صابون زیتون رودبار

نمد مالی

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار , صابون زیتون رودبار

تولیدات دستبافت پشمی

سوغات و صنایع دستی رودبار , صنایع دستی رودبار , سوغات رودبار , سوغاتی رودبار , تولیدات رودبار , زیتون رودبار , شهرستان رودبار , صابون زیتون رودبار

منبع: مجله شمالگردی

دسته ⇐ سوغات رودبار

0