سوغات و صنایع دستی رضوانشهر

شهرستان رضوانشهر از شهرستان‌های استان گیلان است. مردم این شهرستان به زبان‌های تالشی، گیلکی و ترکی تکلم می‌کنند…

سوغات رضوانشهر  جاذبه های رضوانشهر  صنایع دستی رضوانشهر  شهرستان رضوانشهر

سوغات رضوانشهر

شهرستان رضوانشهر از شهرستان‌های استان گیلان است. مردم این شهرستان به زبان‌های تالشی، گیلکی و ترکی تکلم می‌کنند و از قوم تالش و گیلک هستند. اکثریت جمعیت رضوانشهر را سنی مذهب‌ها تشکیل می‌دهند.

عسل

سوغات و صنایع دستی رضوانشهر , سوغات رضوانشهر , جاذبه های رضوانشهر , صنایع دستی رضوانشهر , شهرستان رضواشهر , سوغاتی رضوانشهر , گیلان , صنایع رضوانشهر

دست‌بافت‌های پشمی

سوغات و صنایع دستی رضوانشهر , سوغات رضوانشهر , جاذبه های رضوانشهر , صنایع دستی رضوانشهر , شهرستان رضوانشهر , سوغاتی رضوانشهر , گیلان , صنایع رضوانشهر

فرآورده‌های لبنی

سوغات رضوانشهر , جاذبه های رضوانشهر , صنایع دستی رضوانشهر , شهرستان رضوانشهر , سوغاتی رضوانشهر , گیلان , صنایع رضوانشهر

گلیم‌بافی

سوغات رضوانشهر , جاذبه های رضوانشهر , صنایع دستی رضوانشهر , شهرستان رضوانشهر , سوغاتی رضوانشهر , گیلان , صنایع رضوانشهر

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

2+