آرامگاه سید شرفشاه رضوان شهر

پیر شرفشاه دولایی، شاعر و عارف گیلانی که اشعار او با موسیقی شرفشاهی خوانده می‌شود، از عرفای بزرگ قرن هشتم است…

آرامگاه سید شرفشاه رضوان شهر جاذبه های رضوانشهر  شهرستان رضوانشهر  آرامگاه پیر شرفشاه دولایی

آرامگاه سید شرفشاه

آرامگاه سید شرفشاه رضوان شهر , آرامگاه سید شرفشاه , جاذبه های رضوانشهر , شهرستان رضوانشهر , آرامگاه پیر شرفشاه دولایی , بقعه سید شرفشاه , عکس آرامگاه سید شرفشاه

پیر شرفشاه دولایی، شاعر و عارف گیلانی که اشعار او با موسیقی شرفشاهی خوانده می‌شود، از عرفای بزرگ قرن هشتم است. شجره وی را به سیزده نسل به امام موسی کاظم (ع) می‌رسانند. دیوانی از اشعار او به زبان گیلکی به جا مانده و داستان عاشقانه او با خوری‌سو، خواهر امیره ساسان گسکری، خان قدرتمند منطقه در قرن هشتم مشهور است.

بقعه پیر شرفشاه

آرامگاه سید شرفشاه , جاذبه های رضوانشهر , شهرستان رضوانشهر , آرامگاه پیر شرفشاه دولایی , بقعه سید شرفشاه , عکس آرامگاه سید شرفشاه

⊕ در صورت تمایل می‌توانید تصاویر مربوط به آرامگاه سید شرفشاه رضوان شهر را برای ما ارسال کنید تا با نام شما در مجله منتشر شود.

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

1+