سوغات و صنایع دستی بندر انزلی

شهرستان بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است و فاصله آن تا مرکز استان حدود ۳۵ کیلومتر می‌باشد…

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی  جاذبه های بندر انزلی  شهرستان انزلی  سوغات انزلی  صنایع دستی انزلی

سوغات انزلی

شهرستان بندر انزلی در استان گیلان واقع شده است و فاصله آن تا مرکز استان حدود ۳۵ کیلومتر می‌باشد. مردم انزلی از قوم گیلک و به زبان گیلکی تکلم می‌کنند و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند. اقلیت‌های مذهبی مانند ارامنه و ترک‌ها نیز از دیرباز در انزلی سکونت داشته‌اند. شغل اغلب مردم انزلی صیادی است. در کنار صیادی، کشاورزی و ساخت صنایع دستی و محصولات حصیری از تولیدات بندر انزلی است

انواع تورهای  صید

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

حصیربافی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

سبدبافی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

 

نازک کاری و خراطی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

انواع ماهی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

گلسازی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

مکرومه بافی

سوغات و صنایع دستی بندر انزلی , جاذبه های بندر انزلی , شهرستان انزلی , سوغات انزلی , صنایع دستی انزلی , سوغاتی شهر انزلی , گیلان

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

1+