سوغات و صنایع دستی املش

شهرستان املش در ۷۵ کیلومتری مرکز استان گیلان واقع شده است…

صنایع دستی املش  سوغات و صنایع دستی املش  سوغات املش  جاذبه های املش  شهرستان املش

سوغات املش

شهرستان املش در ۷۵ کیلومتری مرکز استان گیلان واقع شده است. مردم املش از قوم گیلک هستند و با لهجه گیلکی تکلم می‌کنند و دارای مذهب شیعه دوازده می‌باشند.

عسل

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

گردو

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

نازک کاری و خراطی چوب

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

فرآورده‌های دامی

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

چادر شب بافی

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

گل گاو زبان

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

فندق

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

تولیدات دست بافت پشمی

 

صنایع دستی املش , سوغات و صنایع دستی املش , سوغات املش , جاذبه های املش , شهرستان املش , گیلان , سوغاتی املش

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گیلان‌گردی

0