سوغات و صنایع دستی آستارا

شهرستان مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان واقع شده است. مردم آستارا به زمان تالش و ترکی تکلم…

سوغات و صنایع دستی آستارا  سوغات آستارا  صنایع دستی آستارا  آستارا  شهر آستارا  جاذبه های آستارا

سوغات آستارا

شهرستان مرزی آستارا در شمال غربی استان گیلان واقع شده است. مردم آستارا به زمان تالش و ترکی تکلم می‌کنند و دارای مذهب شیعه دوازده امامی هستند. نام قدیمی این شهر استراب بوده است که البته به شهر بام‌های سفالی نیز معروف است.

سفالگری و کوزه‌گری

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

نمدبافی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

سبدبافی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستاراسوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

زیلو

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

جاجیم بافی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

حصیربافی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

قالی بافی و گلیم بافی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

تولیدات پشمی

سوغات و صنایع دستی آستارا , سوغات آستارا , صنایع دستی آستارا , آستارا , شهر آستارا , جاذبه های آستارا , گیلان , سوغاتی آستارا

منبع: مجله شمال‌گردی

دسته ⇐ گردشگری

0